Viitor calificat pentru piata muncii !  Cod Identificare Proiect FSE 75479,  Domeniul major de interventie 5.1, Durata 24 luni, Tipul proiectului Local Grup tinta 148 someri si persoane in cautarea unuil loc de munca, Valoare proiect 2.059.025,56 lei SC Faxmedia Consulting SRL, furnizor autorizat de formare profesionala, înscris în Registrul  National al Furnizorilor de Formare Autorizati,a finalizat  cu succesimplementarea proiectului cu titlul "Viitor  calificat pentru piata muncii", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/101/5.1/G/75479.  Proiectul si-a propus,ca obiectiv general, facilitarea accesului pe piata muncii, prin includerea  persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca si a somerilor în programe de formare profesionala. În perioada de implementare aferenta celor 24 luni de proiect, în centrul de formare înfiintat la  sediul beneficiarului, au fost organizate 10 programe de formare profesionala cursurile desfasurate fiind de calificare/perfectionare/initiere.  Rezultatele activitatii de formare s-au concretizat în certificarea unui numar de 214 persoane dintre  cei 220 înscrisi la cursuri, integrarea pe piata muncii a unui numar de 25 de persoane, 15 dintre acestea  obtinând un loc de munca, iar 10 urmând o alta forma de învatamânt. Numarul total al membrilor grupului  tinta care au beneficiat de servicii specializate de consiliere, informare si orientare profesionala însumeaza  268 de persoane, depasind indicatorul prevazut initial în proiect  Cursurile derulate au avut drept scop calificarea în meseriile de operator introducere validare si  prelucrare date, administrator imobile, manager de proiect, expert achizitii publice, comunicare în limba  engleza, initiere în competente informatice.  La finalizarea cursurilor, absolventii au primit certificate de calificare acreditate de catre Consiliul  National de Formare Profesionala a Adultilor. Alte rezultate obtinute sunt:   Website proiect - a fost conceput si realizat un website specific proiectului, prin intermediul caruia  au fost  prezentate în timp real, pe toata perioada de derulare a proiectului, informatii relevante  privind obiectivele urmarite, activitatile implementate si rezultatele obtinute.   2 Campanii online de informare si constientizare privind masurile de combatere a somajului de  lunga durata si a somajului în rândul tinerilor - au fost diseminate online informatii privind  oportunitatile economice existente în regiunea Sud Muntenia, în vederea încurajarii ocuparii, din  perspectiva participarii active pe piata muncii. Campania a constat în postarea de newslettere, stiri  si bannere targetate pe site-uri de specialitate cu scopul determinarii membrilor grupului tinta de a  participa la activitatile proiectului.  2 Campanii media - s-au derulat în cei doi ani de implementare, în primul an promovarea fiind  asigurata prin intermediul spoturilor video si audio si a anunturilor difuzate în presa scrisa.  Activitatea de informare, publicitate a fost asigurata în anul doi de implementare prin difuzarea a 8  emisiuni TV pe un post local de televiziune.   3 Workshop-uri: - "Reintegrare pe piata muncii prin formare profesionala" - 07.02.2012, workshop organizat în   cadrul Târgului de formare profesionala Prahova; - "Constientizarea certificarii unei noi calificari pentru o noua sansa pe piata muncii" - 14.03.2011,   organizat în cadrul Târgului Formarii Profesionale;  - "Ramâi activ pe piata muncii" - 27.04.2012, organizat în cadrul Bursei locurilor de munca   Prahova;  Prin implementarea cu succes a proiectului s-a contribuit la cresterea incluziunii sociale în regiunea  de dezvoltare Sud - Muntenia si la dezvoltarea economica a regiunii.